Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki –Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska –Zamość –Tomaszów Lubelski –Bełżec

 

Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Studium Techniczno-Ekonomiczno - Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz o wypełnienie ankiety.

 

 

Mapa - Projekt "Budowa linii kolejowej na odc. Trawniki - Bełżec" (On-line)

przebieg calosc linii kolejowej

 

 

Ankieta dotycząca wyboru wariantu przebiegu linii kolejowej przez Gminę Stary Zamość (wypełniana On-Line)

 

Ankieta dotycząca wyboru wariantu przebiegu linii kolejowej przez Gminę Stary Zamość (plik PDF)

Adres do wysyłki ankiet papierowych:

Egis Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż możliwość oddawania głosów w ankiecie została zakończona.  Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na podzielenie się przez Państwa swoimi opiniami i uwagami dotyczącymi realizowanego przez nas Projektu.

 

 

Kontakt

Prosimy o kierowanie wszelkich wątpliwości oraz pytań drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne – „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec” oraz z uwzględnieniem nazwy aglomeracji.

Wykonawca

Egis Poland Sp. z o.o.

Domaniewska 39a

02-672 Warszawa

Inwestor

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

02-305 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 142B

 

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki –Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska –Zamość –Tomaszów Lubelski –Bełżec

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-54-trawniki-krasnystaw-i-nr-56-wolka-orlowska-zamosc-tomaszow-lubelski-belzec

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin Grabowiec, Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Stary Zamość, Sitno, Skierbieszów i Sułów do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach objętych działaniami LGD „Ziemia Zamojska”. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Ziemia Zamojska”.

 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_ziemia_zamojska_mieszkancy

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu w roku 2022 roku realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Poszukujemy osoby chcącej podjąć pracę jako opiekun.

Usługa wytchnieniowa świadczona będzie przez opiekuna dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i polegała będzie na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Praca na umowę zlecenie.

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

  •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka  lub inny, zapewniającym realizacje usługi opiekuńczej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • osoby posiadające , co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku opiekuna proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, Stary Zamość 6 (budynek Urzędu Gminy) , Tel.84 6163243; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.