Unia Europejska / Projekty

Gmina Stary Zamość

Projekty

Unia Europejska

Nabór do projektu pt. „Równy start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu prowadzi nabór do projektu pt. „Równy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. BIURO PROJEKTU (informacja i...

czytaj dalej

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu z terenu województwa lubelskiego, przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy...

czytaj dalej

Cyfrowa Gmina

    Gmina Stary Zamość otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz...

czytaj dalej

Centrum Wsparcia Doradczego

Partnerstwo z obszaru „Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” powołane w 2018 roku zostało objęte pilotażem Projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). W skład partnerstwa wchodzą: Gmina Skierbieszów, Gmina Stary Zamość, Gmina Izbica, Gmina Krasnystaw, Gmina...

czytaj dalej

Kontynuacja realizacji projektu „Premia dla aktywnych”

  Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu kontynuuje realizację projektu "Premia dla aktywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...

czytaj dalej

Premia dla aktywnych

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia dla aktywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...

czytaj dalej

Premia za aktywność

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia za aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...

czytaj dalej

Ogłoszenie o realizacji projektu Premia za aktywność

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia za aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...

czytaj dalej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie

  Gmina Stary Zamość przystapiła do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

czytaj dalej

Informatyzacja samorządów powiatu zamojskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013   Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że zrealizowała projekt "Budowa Społeczeństwa...

czytaj dalej

Projekt informatyzacji Urzędu

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r zawarta została...

czytaj dalej

Wrota Lubelszczyzny

Gmina Stary Zamość jest jedną z 204 gmin województwa Lubelskiego, które przystąpiły do projektu pt. „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji”Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński 26 października 2010 roku uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w...

czytaj dalej

Projekt informatyzacji Urzędu uzyskał dofinansowanie

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013   Informujemy, że nasza gmina uzyskała dofinansowanie realizacji projektu w ramach...

czytaj dalej
Skip to content