Ochotnicza Straż Pożarna

Gmina Stary Zamość

zosp

WYKAZ JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY STARY ZAMOŚĆ

Lp. OSP

Imię i nazwisko

Prezesa i Naczelnika

 

1. Chomęciska Duże

Adam Goździuk (Prezes)

Szczepan Płatek (Naczelnik)

2. Chomęciska Małe

Ryszard Dużyński (Prezes)

Andrzej Cieślak (Naczelnik)

3. Krasne

Leszek Kalman (Prezes)

Grzegorz Skardecki (Naczelnik)

4. Majdan Sitaniecki

Jarosław Jarosławski (Prezes)

Rafał Furmanek (Naczelnik)

5. Nowa Wieś

Mieczysław Dudek (Prezes)

Leszek Podskarbi (Naczelnik)

6. Podstary Zamość

Andrzej Hałas (Prezes)

Jan Rybak (Naczelnik)

7. Stary Zamość

Stanisław Niedziela (Prezes)

Mirosław Goździuk (Naczelnik)

8. Udrycze

Paweł Sałamacha (Prezes)

Mateusz Kozłowski(Naczelnik)

9. Wierzba

Stanisław Dusznik (Prezes)

Mirosław Dudka (Naczelnik)

10. Wisłowiec

Ryszard Nogas (Prezes)

Piotr Molas (Naczelnik)

 

ZARZĄD GMINNY ZWIĄZKU OSP RP W STARYM ZAMOŚCIU

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Wacław Mróz
2. Wiceprezes Adam Goździuk
3. Wiceprezes Mirosław Dudka
4. Komendant Gminny Stanisław Dusznik
5. Sekretarz Mieczysław Dudek
6. Skarbnik Paweł Sałamacha
7. Członek prezydium Marek Galarda
8.

Członek

/z-ca komendanta/

Szczepan Płatek
9. Członek Jan Rybak
10. Członek Ryszard Dużyński
11. Członek Mirosław Goździuk
12. Członek Stanisław Niedziela
13. Członek Paweł Run
14. Członek Leszek Kalman
15. Członek Ryszard Nogas
16. Członek Przemysław Ilczuk
17. Członek Mateusz Kozłowski
18. Członek Waldemar Raczyński

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Przewodniczący – Szymon Bielesz
  2. Wiceprzewodniczący – Wojciech Budzyński
  3. Sekretarz – Piotr Molas

 

Skip to content