GOK w Starym Zamościu

Gmina Stary Zamość

Bądźmy w kontakcie

Gminny Ośrodek Kultury

Stary Zamość 5a
22-417 Stary Zamość

Tel. 84 615 34 29
kulturagok@o2.pl

Dyrektor:
Magdalena
Sienkiewicz-Karwacka

GOK czynny:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek 8.00-17.00
środka 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-17.00

O nas

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM ZAMOŚCIU
Gminny Ośrodek Kultury im. Karola Namysłowskiego działalność swoją rozpoczął 14 maja 1973 r. jako Gromadzki Ośrodek Kultury.
Wybudowany został czynem społecznym, kosztem 1.300.000 złotych. Wówczas w budynku ośrodka kultury mieściły się:
Izba Pamięci, sala widowiskowa, sala klubowa, Gminna Biblioteka Publiczna. Od początku swej działalności ośrodek kultury starał się stworzyć szeroką ofertę zajęć dla lokalnej społeczności. Prowadzone były wówczas takie zajęcia jak: kółko plastyczne, kółko taneczne, teatrzyk. W 1973 r. działalność swoją rozpoczął również Klub Seniora. Na terenie gminy Stary Zamość działały cztery Koła Gospodyń Wiejskich: Krasne, Stary Zamość, Udrycze Wola, Udrycze Koniec. Dodatkowo na terenie gminy mieściła się filia Biblioteki Publicznej w Udryczach, 17 punktów bibliotecznych, klub „Ruch” w Wierzbie, klub „Młodego Rolnika” w Udryczach.
9 maja 1983 r. z okazji Dnia Zwycięstwa dokonano odsłonięcia pomnika znajdującego się przy GOK. Pomnik poświęcony został „ku czci poległym na polach bitew”.
W 1990 r. przy GOK powstała Kapela Starozamojska. W jej skład wchodzili muzycy mieszkający lub pochodzący z terenu Gminy Stary Zamość. W latach 90 także działalność swoja rozpoczęło ognisko muzyczne. Uczęszczając na spotkania kółka można było nauczyć się gry na fortepianie, akordeonie, instrumentach klawiszowych elektronicznych i gitarze klasycznej. Dla dzieci prowadzono kurs języka angielskiego, czy kurs na kartę rowerową. Raz w miesiącu przyjeżdżało kino objazdowe cieszące się dużą popularnością.
W kwietniu 2001 r. przy Szkole Podstawowej w Wierzbie powstał dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Namysłowiak”, który z czasem stał się zespołem działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu. Zespół posiadał w swoim repertuarze tańce narodowe takie jak: polonez, krakowiak, mazur, poleczka oraz wiązanka tańców.
Do czasów dzisiejszych Kapela Starozamojska i Zespół Tańca Namysłowiak nie przetrwały.
Gminny Ośrodek Kultury obecnie …
Aktualnie Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu ma na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy w różnym wieku oraz o różnych zainteresowaniach. Oferta ośrodka kultury stara się być zarówno „na czasie” jak i łączyć tradycję z nowoczesnością, kultywować i wzmacniać społeczne zasoby ale i otwierać na nowe „furtki”, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Dla dzieci i młodzieży szkolnej w ciągu tygodnia w roku szkolnym prowadzone są zajęcia świetlicowe, taneczne (taniec nowoczesny – Hip – Hop, Modern Jazz), plastyczne oraz teatralne. Podopieczni GOK mają zapewnioną opiekę, pomoc w lekcjach i co najważniejsze dobrą zabawę. Każde z zajęć prowadzą wykwalifikowani instruktorzy oraz pedagodzy. Efektem zajęć tanecznych było utworzenie zespołu Slide Dance Group i występy na turniejach tanecznych. Uczestnicy zajęć teatralnych zapoznają się z tajnikami gry aktorskiej i co rok przygotowują sztukę teatralną wystawianą na Gminnym Przeglądzie Teatrzyków. Zajęcia plastyczne to nie tylko malowanie. Plastykiem jest każdy kto chce coś stworzyć. Zajęcia opierają się na podstawach szkicu, malarstwa ale także rękodzieła i sztuki robienia dzieł sztuki z najprostszych przedmiotów. Dużym zainteresowaniem cieszy się także Kawiarenka Internetowa.
Tygodniowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury są bezpłatne, jedynym warunkiem jest chęć uczestnictwa i wytrwałość.
Podczas wakacji i ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mają one na celu zapewnienie atrakcyjnego czasu wolnego oraz nabywaniu nowych doświadczeń dla podopiecznych GOK.
Od kilku lat w Gminnym Ośrodku Kultury działa Sekcja Rowerowa, która corocznie organizuje Rajdy Rowerowe, po okolicy „bliższej i dalszej”. Działalność sekcji skupia się na promowaniu lokalnych walorów przyrody i kultywowaniu zdrowego stylu życia oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego. W rajdach uczestniczą nie tylko dzieci, ale też i osoby dorosłe. Rozpiętość wieku uczestników rajdów wynosi ponad 50 lat, tak że każdy kto ma sprawny rower i siły, do SEKCJI ROWEROWEJ może należeć.
Dla dorosłych Gminny Ośrodek Kultury organizuje cyklicznie warsztaty plastyczne oraz kulinarne. Niezależnie ile ma się lat, każdy ma możliwość uczestnictwa w zajęciach. Często warsztaty łączą pokolenia, ponieważ zapisują się na nie zarówno osoby dorosłe jak i młodzież czy dzieci. Dla tych którzy chcą zadbać o swoje zdrowie fizyczne i aktywnie spędzić czas proponujemy zajęcia z aerobiku.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu działa także Zespół Śpiewaczy „Udryczanki” oraz Zespół „Canto”. Oba zespoły uczestniczą w przeglądach, konkursach, uroczystościach lokalnych jak i międzygminnych. Czego efektem są liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody.
Gminny Ośrodek Kultury co roku organizuje także różnego typu imprezy, konkursy, przeglądy, wystawy służące kultywowaniu tradycji oraz integracji miedzy pokoleniowej, a także rozwój zdolności, zainteresowań i wymianę doświadczeń między uczestnikami. Imprezy te mają na celu prezentację dorobku artystycznego i zdobytych umiejętności uczestników zajęć prowadzonych w ośrodku kultury. A także zachęcenie innych mieszkańców gminy Stary Zamość i nie tylko, do czynnego uczestnictwa w promowaniu i szerzeniu kultury.

Zajęcia dla dzieci w GOK: hip-hop, modern jazz, plastyczne, teatralne, sekcja rowerowa, kawiarenka internetowa, zajęcia świetlicowe, fitness. Zumba, język angielski – zajęcia prywatne, wstęp po zapisie.

Dyrektor
Magdalena Sienkiewicz-Karwacka

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek
od godz. 16.00 do godz. 16.15.

Kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.45.

Instruktor kulturalno-oświatowy
Katarzyna Król

Pracownik kulturalno-administracyjny
Magdalena Sołowiej

Pracownik do spraw promocji
Jadwiga Dragan

Instruktor hip-hop, zumba
Kamila Waga

Instruktor modern jazz, zajęcia taneczno-ruchowe
Katarzyna Ziemian-Drewniak

Instruktor muzyczny zespołów Udryczanki i Canto
Tomasz Kołodziejczuk

Instruktor gry na gitarze
Piotr Siewień

Główny Księgowy
Katarzyna Muszyńska

Pracownik Gospodarczy
Zofia Waszak

Działalność GOK

Zajęcia plastyczne

W Gok odbywają się zajęcia plastyczne we wtorki o 13.30, dzieci wykonują różne prace, które można obejrzeć na wystawie w holu Gok, w okresie wiosenno letnim zajęcia także odbywają się w plenerze. Zajęcia plastyczne prowadzi Magda Sienkiewicz.

Fot. Dzieci na zajęciach plastych.

Fot. Praca dzieci "Trasa rajdu rowerowego"

 


Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne – cykl wykładów o tematyce fotograficznej np. co to jest fotografia, rodzaje zdjęć, wywoływanie i obróbka zdjęć, fotografia reportażowa, zdjęcia portretowe. Podsumowaniem warsztatów był wyjazd do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, gdzie uczestnicy mogli wykorzystać teorię z wykładów i popróbować swoich sił. Na koniec zorganizowany został konkurs fotograficzny, nagrodę główną (aparat cyfrowy) zdobyła Justyna Pieczykolan. Gratulujemy!!!

 


Iskierki

Dziecięcy zespół Iskierki wystąpił w Zamościu na przeglądzie piosenki dziecięcej. Przygotowała dzieci Małgorzata Kołodziejczuk.

Fot. Iskierki podczas występu.

Fot. Iskierki po występie

Pokaz możliwości człowieka

 

Dnia 18 stycznia 2004 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się pokazy ludzkich możliwości. W ramach tego programu wystąpił wojownik ninja. Pokazał m. in. sztukę medytacji, technikę walki munczako, siłę i sposoby walki z wieloma przeciwnikami naraz.

Ośrodek i Dom Kultury, Izba pamięci, Zespoły artystyczne

altNa terenie gminy funkcjonują dwa ośrodki kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu oraz Wiejski Dom Kultury w miejscowości Udrycze Wola. Funkcje Kulturalne w poszczególnych sołectwach pełnią remizy przy lokalnych OSP. Remizy Strażackie znajdują się w miejscowościach Krasne, Majdan Sitaniecki, Wierzba, Wisłowiec, Chomęciska Duże, Udrycze Koniec, Stary Zamość, Podstary Zamość, Nowa Wieś. Poza tym na terenie wsi Kolonia Udrycze działa świetlica wiejska a w Chomęciskach Dużych-Dom Ludowy. Infrastrukturę uzupełnia Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu i Filia Biblioteki w Udryczach.

 


Formy pracy prowadzone przez domy i ośrodki kultury:

  • Teatralne-grupa dzieci przygotowujących przedstawienia, np. okolicznościowe
  • Plastyczne-zajęcia plastyczne dla dzieci z terenu gminy, różne formy
  • Taniec ludowy-zespół tańca ludowego

Izba Pamięci Karola Namysłowskiego

Wielka osobowość Karol Namysłowski (ur. 9 września 1856r. w Chomęciskach Małych, zm. 1925r.) – kompozytor, dyrygent, skrzypek, twórca Orkiestry Włościańskiej w Zamościu. Najstarszej w Polsce Orkiestry Symfonicznej, noszącej imię swojego założyciela, powstałej 4 listopada 1881 roku (20 lat przed Filharmonią Narodową). W swojej rodzinnej wsi, skupił wokół siebie grono garnących się do muzyki chłopów i zaczyna z nimi naukę gry. Orkiestra odbyła wiele koncertów w Polsce, oraz zagranicą m.in. USA, Rosja. Posiada bogaty repertuar ponad 300 utworów i nadanych, godnych odznaczeń.

Znajduje się w Szkole Podstawowej w Wierzbie.

alt alt
Fot. Stary drogowskaz do Izby Pamięci w St. Zam.
Fot. Grobowiec rodziny Namysłowskich.

Zespoły artystyczne działające na terenie gminy:

 

1. Zespół Tańca Ludowego Namysłowiaczek

Stary Zamość 5, 22-417 Stary Zamość

kierownik: Ala Bochniak

 

2. Zespół Śpiewaczy Kraśnianki

Krasne, 22-417 Stary Zamość

kierownik: Władysława Jagiełło

Liczba osób w zespole: 12

 

alt alt
Fot. Dożynki w Starym Zamościu 2008.
Fot. Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu.
alt alt
Fot. Nieliska Biesiada Kulturalna 
16-17 sierpnia 2008.
Fot. Nieliska Biesiada Kulturalna
16-17 sierpnia 2008.

3. Zespół Śpiewaczy Udryczanki

Udrycze, 22-417 Stary Zamość

kierownik: Teresa Ziemian

Liczba osób w zespole: 12

 

alt alt
Fot. Dożynki w Starym Zamościu 2008.
Fot. Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu.

alt

60-lecie Zespołu Śpiewaczego „Udryczanki”

Dyplomy i odznaczenia państwowe wręczył wojewoda Andrzej Kurowski podczas
uroczystego spotkania z okazji jubileuszu 60-lecia Zespołu Śpiewaczego „Udryczanki”. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury w Udryczach.

 

Skip to content