Wykaz nieruchomości do wynajmu – sklep Chomęciska Małe

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 25/24 z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość czynszu najmu
1 Gmina: Stary Zamość

Obręb: Chomęciska Małe

Budynek sklepu usytuowanym na działce
nr 750/3w obrębie Chomęciska Małe KW nr ZA1Z/00052707/1
Budynek jednokondygnacyjny o pow. 71 m²

oraz grunt o pow. 200 m²

Prowadzenie działalności gospodarczej 300 zł brutto za 71 m² powierzchni użytkowej budynku

 

 

Skip to content