Wykaz nieruchomości do wynajmu – pawilon handlowy Wierzba 18A

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 26/24 z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość czynszu najmu
1 Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek jednokondygnacyjny usytuowany na działce
nr 102/2w obrębie WierzbaKW nr ZA1Z/00056259/3

 

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 50 m²

oraz grunt o pow. 0,0791 ha

Prowadzenie działalności gospodarczej 500 zł brutto za 50 m² powierzchni użytkowej budynku
Skip to content