Wykaz nr 11/2024 z dnia 01.02.2024 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 11/2024 z dnia 01.02.2024 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 1054/4

KW nr ZA1Z/ 00083366/4

0,4923 ha

RIIIb 0,1491 ha

RIVb 0,1063 ha

RV 0,0660 ha

Br-RIVb 0,1159 ha

Br-RV 0,0550 ha

Nieruchomość gruntowa w części zabudowana budynkiem stodoły 53 360,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344) upływa z dniem 22.03.2024 r.

 

 

Skip to content