Inwestycje

Mapa inwestycji

Remont świetlico-remizy w miejscowości Majdan Sitaniecki 26B

Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba 18,

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba 18C,

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w miejscowości Wierzba 18B,

Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość 90

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlico-remizę w m. Wisłowiec 19

Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie 19

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany w miejscowości Chomęciska Małe 20B

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany i placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś 15

Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Zamość 79b

Przebudowa budynku świetlico-remizy w miejscowości Krasne 145E

Budowa świetlico-remizy OSP w miejscowości Wierzba 115

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Udrycze-Koniec 12A

Remont remizy OSP w miejscowości Chomęciska Duże 28

Remont świetlicy wiejskiej w Wisłowcu 63C

Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Udrycze-Wola 1

Remont remizy OSP w miejscowości Udrycze-Koniec 13

Remont świetlico-remizy w miejscowości Majdan Sitaniecki 26B

Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba 18,

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba 18C,

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w miejscowości Wierzba 18B,

Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość 90

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlico-remizę w m. Wisłowiec 19

Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie 19

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany w miejscowości Chomęciska Małe 20B

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany i placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś 15

Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Zamość 79b

Przebudowa budynku świetlico-remizy w miejscowości Krasne 145E

Budowa świetlico-remizy OSP w miejscowości Wierzba 115

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Udrycze-Koniec 12A

Remont remizy OSP w miejscowości Chomęciska Duże 28

Remont świetlicy wiejskiej w Wisłowcu 63C

Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Udrycze-Wola 1

Remont remizy OSP w miejscowości Udrycze-Koniec 13

Nasza gmina

Gmina Stary Zamość to malownicza miejscowość położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w Polsce. Jest to gmina wiejska, która charakteryzuje się pięknym krajobrazem, zielonymi polami i urokliwymi wsią. W Starym Zamościu można znaleźć wiele zabytkowych obiektów, takich jak kościoły, pałace i dworki, które przyciągają turystów z całego kraju. Gmina ta jest również znana z organizowanych festiwali, które prezentują lokalną kulturę i tradycje. To wspaniałe miejsce do wypoczynku i odkrywania uroków wiejskiego życia.

Unia Europejska / Fundusze / Projekty

Unia Europejska
Skip to content