Inwestycje

Mapa inwestycji

Remont świetlico-remizy w miejscowości Majdan Sitaniecki 26B

Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba 18,

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba 18C,

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w miejscowości Wierzba 18B,

Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość 90

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlico-remizę w m. Wisłowiec 19

Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie 19

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany w miejscowości Chomęciska Małe 20B

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany i placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś 15

Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Zamość 79b

Przebudowa budynku świetlico-remizy w miejscowości Krasne 145E

Budowa świetlico-remizy OSP w miejscowości Wierzba 115

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Udrycze-Koniec 12A

Remont remizy OSP w miejscowości Chomęciska Duże 28

Remont świetlicy wiejskiej w Wisłowcu 63C

Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Udrycze-Wola 1

Remont remizy OSP w miejscowości Udrycze-Koniec 13

Remont świetlico-remizy w miejscowości Majdan Sitaniecki 26B

Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba 18,

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba 18C,

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w miejscowości Wierzba 18B,

Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość 90

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlico-remizę w m. Wisłowiec 19

Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie 19

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany w miejscowości Chomęciska Małe 20B

Remont świetlico-remizy OSP, budowa altany i placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś 15

Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Zamość 79b

Przebudowa budynku świetlico-remizy w miejscowości Krasne 145E

Budowa świetlico-remizy OSP w miejscowości Wierzba 115

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Udrycze-Koniec 12A

Remont remizy OSP w miejscowości Chomęciska Duże 28

Remont świetlicy wiejskiej w Wisłowcu 63C

Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Udrycze-Wola 1

Remont remizy OSP w miejscowości Udrycze-Koniec 13

Inwestycje realizowane od 2018 roku, powyżej 130 000 zł
L.p. Nazwa zadania zakres Realizacja
Wartość zadania brutto rozpoczęcie zakończenie
1 Przebudowa dróg gminnych nr 110197L w m. Krasne, 11234L w m. Chomęciska Duże, 112216L w m. Chomęciska Duże 110197L Krasne – 400 mb
110234L Ch. Duże – 292,34 mb
112216L Ch. Duże – 280 mb
1 097 167,83 zł 21.03. 2024 21.09.2024
2 Budowa wodociągu w Wisłowcu 300 000,00 zł
3 Przebudowa dróg gminnych nr 110237 L w m. Chomęciska Duże, 110215 L w m. Udrycze-Koniec, 110208 L w m. Udrycze-Wola 110237L Chomęciska Duże – 643 mb
110215L Udrycze – Koniec – 641,5 mb
110208L Udrycze – Wola – 709,69 mb
2 992 466,05 zł 16.02.2024 15.08.2024
4 Odnawialne źródła energii w Gminie Stary Zamość – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 220 szt instalacji o mocy od 3 – 9 kWp 6 000 000,00 zł w trakcie ogłaszania przetargu
5 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Stary Zamość i w m. Wierzba 2 532 229,00 zł
6 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (po dawnym gimnazjum) i zagospodarowanie terenu wokół obiektów oświatowych w Gminie Stary Zamość 900 000,00 zł
7 Przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,59 w miejscowości Udrycze Kolonia oraz drogi gminnej nr 110218L od km 0+161,00 do km 0+776,36 w miejscowości Wisłowiec 110222L Udrycze Kolonia 980,59 mb
110218L Wisłowiec 615,36 mb
1 803 929,07 zł 02.02.2024 02.10.2024
8 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość 110235L Chomęciska Duże – 130 mb 219 049,65 zł 28.07.2023 27.09.2023
9 Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne 822 szt 1 621 386,00 zł 2023-09-04 03.10.2024
10 Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość 1 379 665,53 zł 15.05.2023 14.06.2024
11 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chomęciska Duże, Udrycze – Koniec, Udrycze – Wola, gm. Stary Zamość 110209L Udrycze – Wola -486,79 mb
110236L Chomęciska Duże – 998,92 mb
110222L Udrycze – Koniec -489,5 mb
110224L Udrycze – Koniec 638,03 mb
3 176 350,71 zł 15.02.2023 14.03.2024
12 Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba 3 688 687,59 zł 8.09.2022 7.01.2024
13 Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w Krasnem o długości 1185 mb 110200L Krasne – 1185 mb 512 357,55 zł 21.04.2022 05.05.2023
14 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wierzba 110202L o dł. 614,5 mb i Chomęciska Duże 110232L o dł. 963 mb 110202L Wierzba – 614,5 mb
110232L Chomęciska Duże 963 mb
1 240 401,32 zł 31.03.2022 05.05.2023
15 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej piekarnina Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie 3 026 702,28 zł 1.03.2022 04.08.2023
16 Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlico-remizę w m. Wisłowiec 1 197 725,79 zł 01.03.2021 16.11.2021
17 Remont dróg gminnych na terenie gminy Stary Zamość w 2020 roku 110235L Chomęciska Duże 270 mb
110233L w m. Chomęciska Duże 215 mb
110195L w m. Krasne 280 mb
110240L w m. Wierzba
110222L w m. Udrycze – Koniec 235 mb
110222L w m. Udrycze – Kolonia 305 mb
367 483,16 zł 30.11.2020 17.12.2020
18 Przebudowa dr gm nr 110234L Chomęciska Duże Stara Wieś od km 0+310 do km 1+050 (740 mb) 207 250,45 zł 20.08.2020 15.10.2020
19 Przebudowa dr gm nr 110236L Chomęciska Duże Duży Raj od km 0+275 do km 1+130
(855 mb)
350 014,31 zł 19.08.2020 15.10.2020
20 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Udrycze-Wola od km 2+980 do km 3+250 (270 mb) 147 881,06 zł 21.06.2021 13.08.2021
21 II Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość 6 298 981,42 zł 26.05.2020 18.10.2021
22 Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145, gmina Stary Zamość na potrzeby schroniska dla bezdomnych „dom dla bezdomnych 1 208 284,92 zł 22.01.2020 06.10.2020
23 Przebudowa drogi gminnej nr 110208L w miejscowości Udrycze-Wola (FDS) od km 5+130 do km 5+793 (663 mb) 325 028,12 zł 23.10.2019 04.05.2020
24 Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość – Krzak w km 1+519 – 1+784, odcinek 265 mb w miejscowości Stary Zamość (własna kostka i obrzeża) 53 388,86 zł 10.10.2019 15.11.2019
25 Remont dróg gminnych na terenie gminy Stary Zamość w 2019 roku 112212L Chomęciska Duże – 300 mb
112216L Chomęciska Duże 195 mb
110216L Chomęciska Małe 128 mb
110195L Krasne – 250 mb
110222L Udrycze – Kolonia 140 mb
110214L Udrycze – Wola 248 mb
112218L Wisłowiec – 215 mb
480 243,99 zł 17.06.2019 09.08.2019
26 Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze-Wola Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze-Wola na odcinku 1,7 km uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. 734 822,66 zł 28.05.2019 14.08.2019
27 II Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie 1 749 060,00 zł 26.06.2019 16.12.2019
28 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 398 instalacji 4 331 772,57 zł 15.11.2018 15.10.2019
29 Budowa chodników: w miejscowości Wierzba w ciągu drogi powiatowej Nr 3222L, w miejscowości Udrycze Koniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3224L oraz remont chodnika w miejscowości Stary Zamość w ciągu drogi powiatowej Nr 3220L Budowa chodnikków: Wierzba – 334 mb
Udrycze – Koniec – 438 mb
Remont chodnika:
Stary Zamość 136,5 mb
282 131,18 zł 21.09.2018 30.11.2018
30 Remont drogi gminnej nr 110204L w km od 0+000 do 0+870 w miejscowości Wierzba gmina Stary Zamość 870 mb 268 187,11 zł 21.05.2018 10.08.2018
31 Remont-przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Stary Zamość w 2018 roku 110216L Chomęciska Małe – 250 mb
110212L Udrycze – Wola 140 mb
110195L Krasne – 280 mb
112211L Podstary Zamość – 87 mb
110222L Udrycze – Kolonia 140 mb
110215L Udrycze – Koniec – 80 mb
334 059,43 zł 17.04.2018 21.05.2018
32 Budowa 43 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Stary Zamość oraz zaprojektowanie i budowa wodociągu w miejscowości Wierzba 43 przydomowe oczyszczalnie
765 mb wodociągu
887 873,67 zł 27.03.2018 30.05.2018

 

Inwestycje realizowane od 2018 roku, poniżej 130 000 zł

1 Remont drogi gminnej nr 110216L od km 1+300 do km 1+700 w miejscowości Chomęciska Małe uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. 400 mb 146 365,08 zł 16.10.2018 04.12.2018
2 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 110217L od km 0+090 do 0+200 i od km 0+275 do km 0+479 w miejscowości Wierzba 314,0 mb 148 169,38 zł 31.10.2018 20.11.2018
3 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116323L od km 0+042 do km 0+294 w miejscowości Majdan Sitaniecki 252 mb 147 092,86 zł 28.05.2019 08.08.2019
4 Modernizacja(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Udrycze – Wola, gmina Stary Zamość 340 mb 152 974,30 zł 30.07.2020 08.09.2020
5 Utwardzenie placu przy budynku OSP w Nowej Wsi 296,05 m2 38439,64 24.10.2019 04.12.2019
6 Wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym w Chomęciskach Dużych 182,52 mb 20692,79 02.09.2021 01.10.2021
7 Budowa placu zabaw w miejscowości Udrycze – Kolonia 84 870,00 zł 25.07.2019 11.09.2019
8 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzba dz. 105/3 ( między budynkiem banku a blokiem) 80 mb trylinki ( 480m^2) 105 796,04 zł 14.11.2019 20.12.2019
9 Budowa obiektów rekreacyjnych małej architektury w miejscowościach Krasne i Wierzba, gmina Stary Zamość 17 561,93 -Wierzba
59 645,15 – Krasne
77 207,08 zł 16.05.2018 18.09.2018
10 Dostawa i montaż placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś 58 845,80 zł 06.04.2022 13.06.2022
11 Budowa placu zabaw w miejscowości Krasne 53 057,28 zł 01.06.2021 24.06.2021

Inwestycje powiatowe dofinansowane z budżetu gminy

ZARZĄD DRÓG – INWESTYCJE DROGOWE OD 2018 R.
DROGI
L.p. Nazwa zadania zakres wkład własny Wartość zadania brutto Realizacja
1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 – Udrycze – Kolonia Dębowiec 7,524 km 1 719 144,00
(10%)
17 191 443,41 5.01.2024 r.
2 Remont drogi powiatowej nr 3145 L Tarzymiechy – Stary Zamość – Białobrzegi, o długości 4,2 km 4,2 km 861 053 – wkład własny Gminy 25% 3 444 212,18 zł 21.07.2021
3 Remont drogi powiatowej nr 3222L od km 4+050 do km 8+190 w miejscowościach Majdan Sitaniecki i Wierzba, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. 4,14 km 115 038,00 zł 1 150 383,33 zł 17.04.2019
4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3220L Stary Zamość – Krzak 6,999 km 861 053,00 zł 4 633 348,34 zł 27.03.2018
ZARZĄD DRÓG – INWESTYCJE DROGOWE OD 2018 R.
CHODNIKI
Lp. Relacja Nr drogi Długość (km) Wartość brutto Wkład Gminy Data realizacji
1 Stary Zamość – Nowa Wieś 3220L 0,5 356 675,34 zł 103 763,55 zł 27.10.2023 – 9.11.2023
2 Stary Zamość – Nowa Wieś 3220L 0,5 289 902,51 zł 144 951,00 zł 9.09.2022 – 9.11.2022
3 Stary Zamość – Nowa Wieś 3220L 0,5 220 210,53 zł 91 137,96 zł 2.10.2020 – 16.11.2020
4 Stary Zamość – Wierzba – Majdan Sitaniecki 3222L 0,3 37 934,60 zł 18 967,30 zł 6.07.2020 – 15.09.2020

Centrum Starego Zamościa

Centrum Usług Społecznych

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Krasnem

Budynki Szkoły Podstawowej

Budynki kultury i stadion sportowy

Gminny Ośrodek Kultury

Stadion

Szkoła Podstawowa Filialna w Udryczach

Remizy OSP oraz świetlice

OSP Chomęciska Duże

OPS Krasne

OSP Wierzba

Świetlico-remiza OSP w Stary Zamościu

Nasza gmina

Gmina Stary Zamość to malownicza miejscowość położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w Polsce. Jest to gmina wiejska, która charakteryzuje się pięknym krajobrazem, zielonymi polami i urokliwymi wsią. W Starym Zamościu można znaleźć wiele zabytkowych obiektów, takich jak kościoły, pałace i dworki, które przyciągają turystów z całego kraju. Gmina ta jest również znana z organizowanych festiwali, które prezentują lokalną kulturę i tradycje. To wspaniałe miejsce do wypoczynku i odkrywania uroków wiejskiego życia.

Unia Europejska / Fundusze / Projekty

Unia Europejska
Skip to content