Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie dla Gminy Stary Zamość

Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne

Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w miejscowości Podstary Zamość

Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w miejscowości Chomęciska Duże o długości 998,92 m

Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w miejscowości Udrycze – Wola o długości 486,79 m

Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w miejscowości Udrycze – Koniec o długości 638,03 m

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w miejscowości Udrycze – Koniec o długości 489,5 m

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba.

Przebudowa drogi gminnej nr 110232L w miejscowości Chomęciska Duże o długości 963 mb

Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w miejscowości Krasne o długości 1185 mb

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110202L w miejscowości Wierzba o długości 614,5 mb

 

Skip to content