Biblioteka

Gmina Stary Zamość

Katalog książek

Katalog Gminnej Biblioteki Publicznej w Stary Zamościu pozwala na wyszukiwanie opisów materiałów bibliotecznych:

Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Zamościu

22-417 Stary Zamość

Tel. 513 385 312

Kierownik:
Elżbieta Czarny

Godz. otwarcia:
pn. 7.30 – 15.30
wt., śr. 8.00 – 16.00
czw., pt. 7.30 – 15.30

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca

NIP: 9223002265

REGON: 060565511

Kierownik GBP Stary Zamość przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w godz.: 15:30-16:00

O nas

 

Biblioteka z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu obecnie wdraża najnowocześniejszy system biblioteczny Alma wraz z wyszukiwarką Primo. Narzędzia te wykorzystują najlepsze biblioteki na świecie jak Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordzki. Dzięki temu czytelnicy otrzymali szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 37 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększanej o kolejne nowości wydawnicze. Przełoży się to na zwiększenie jakości obsługi czytelników, obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury informatycznej oraz optymalizację czasu pracy bibliotekarzy.

Nowy katalog online GBP Stary Zamość jest dostępny na stronie https://omnis-zamojski.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_ZAM:ZAM_4 również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Wyszukiwarka Primo posiada wiele przydatnych funkcjonalności, spośród których warto zwrócić uwagę na:

 • szybkie i intuicyjne wyszukiwanie wszystkich typów publikacji,
 • wygodne sprawdzanie dostępności zbiorów w GBP Stary Zamość, w powiecie
  i w bibliotekach zlokalizowanych na terenie całej Polski,
 • zawężanie wyników wyszukiwania poprzez wygodne filtry,
 • zamawianie publikacji do wybranej biblioteki bądź jej filii,
 • możliwość otrzymywania powiadomień e-mailowych z informacją o oczekiwaniu wcześniej zamówionej publikacji na odbiór w bibliotece,
 • możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych publikacji,
 • sprawdzanie statusu zamówień,
 • ustawienie powiadomień o nowych publikacjach z określonego obszaru tematycznego dostępnych w bibliotece,
 • samodzielne prolongowanie wypożyczonych publikacji,
 • zapisywanie historii wypożyczeń,
 • tworzenie spersonalizowanych bibliografii,
 • tworzenie zestawień takich jak listy książek przeczytanych lub do przeczytania czy też tagowanie publikacji wedle indywidualnych potrzeb.

W Polsce system Alma użytkują już z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi UJ, Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Lublinie, Kielcach i Olsztynie, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi UMK, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich, MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury
w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa
– operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w wyszukiwarce Primo w połączonych katalogach Biblioteki Narodowej, w których znajdują się również zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

biblioteka czytelnictwo20 logotypy

*********************************************************************** ****

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

nazwa zadania:

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków  i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

otrzymała w roku 2023 dotację w wysokości 20 000 zł na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

biblioteka czytelnictwo20 logotypy

 

***************************************************************************

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu od wewnątrz

biblioteka stary zamosc 2907 biblioteka stary zamosc 5584

Historia bibliotek gminy Stary Zamość

 

biblioteka stary zamosc 8589

Stary Zamość: Początki dzisiejszej biblioteki sięgają lat 1949-1950 (istniejące dokumenty), znajdowała się ona w budynku Urzędu Gminy w Starym Zamościu, prowadziła ją pani Cecyla Denkiewicz. Księgozbiór był bardzo skromny mieścił się w jednej szafie biurowej.

W 1951 do 1969 biblioteka została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Bibliotekę prowadzili:

od 1951-do czerwca 1953 pan Edward Ziemian

od lipca 1953 do listopada 1956 pani Danuta Kłapouchy- Ulanowska,

od grudnia 1956 do sierpnia 1958 pani Maria Szponar

od sierpnia 1958 do października 1966 pani Zofia Mąka-Mościcka,

od października 1966 do sierpnia 1970 pan Roman Seroka.

W latach 1969-1973 bibliotekę przeniesiono do domu prywatnego w Starym Zamościu (państwa Orzechowskich)

Od 1973 bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanego Ośrodka Kultury, gdzie miała swoją siedzibę do 1984 roku.

W tym czasie bibliotekę prowadzili:

od września 1970 do lipca 1979 pani Krystyna Denkiewicz- Zańko,

od lipca 1979 do maja 1981 pani Zofia Kaszak- Nogas,

od czerwca 1981 do czerwca 1982 pani Maria Zderkiewicz ,

od czerwca1982 do kwietnia 1983 pan Marian Waryszak

Od 1982 roku zwiększyła się obsada biblioteki do 2 osób (1982-1983 pani Grażyna Denis),

Od kwietnia 1983 do września 1983 kierownikiem biblioteki była pani Jolanta Karwat

od października 1983 do kwietnia 1992 kierownikiem biblioteki była pani Alicja Nizioł.

W latach 1984-1986 bibliotekę ponownie przeniesiono do domu prywatnego, w Wierzbie (dom państwa Rajtarów)drugim pracownikiem biblioteki w latach 1984- do listopada 1994 była pani Halina Choma.

W październiku 1985 zwiększono obsadę do 3 osób- pracownikiem została pani Elżbieta Czarny.

W lipcu 1986 roku biblioteka dostała nową siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Starym Zamościu gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Od 1992 następował proces zmniejszania obsady biblioteki do dwóch osób a od 1994 do jednej.

W październiku 1992 roku biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Zamościu.

Od marca 1999 do chwili obecnej kierownikiem Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu jest pani Elżbieta Czarny.

Ponownie Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu stała się samodzielna jednostką 1 stycznia 2010 roku (Uchwała nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 24 września 2009 r.)

Jej obsadę stanowią: Kierownik Elżbieta Czarny, pracownik filii w Udryczach Joanna Madyniak i Główny Księgowy Katarzyna Mauszyńska.

Filia Biblioteczna w Udryczach: Według posiadanych źródeł w maju 1956 roku w Udryczach została założona Gromadzka Biblioteka Publiczna, pierwszym pracownikiem była pani Zofia Sokołowska, następnie w latach 1957-1961 pani Irena Bakuniak, w latach 1962 do 1990 pani Urszula Hypta.

W latach 1991-1994 biblioteka była obsługiwana przez pracowników Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu.

Od maja 1995 do grudnia 2004 bibliotekę prowadziła pani Beata Majkut,

Od stycznia 2005 do chwili obecnej bibliotekę prowadzi pani Joanna Madyniak

Biblioteka w Udryczch od początku założenia do chwili obecnej znajduje się w budynku Domu Ludowego.

W chwili obecnej tj. styczeń 2019 roku w skład sieci wchodzą: Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu i Filli Biblioteczna w Udryczach

(punkty biblioteczne na dzień 31.12.2018 -2 punkty)

– lokale: Biblioteka Publiczna mieści się w budynku Urzędu Gminy (suterena) i zajmuje powierzchnię 140 m², biblioteka posiada wyodrębniony oddział dla dzieci.

Posiada także wyodrębnione pomieszczenia na wypożyczalnię dla dorosłych, wypożyczalnię dla dzieci, kącik czytelniczy i pracownię komputerową z 7 komputerami dla użytkowników z dostępem do Internetu.

Filia Biblioteczna w Udryczach zajmuje lokal o pow. 42 m² znajdujący się w Domu Ludowym.

księgozbiór ogółem liczy: 21075 vol. (GBP. -16831, filia- 4244)

w tym: – lit. dla dzieci – 3784+1459= 5243

lit. dla dorosłych- 8832+1861= 10693

lit. pop.-nauk.- 4215+924= 5139

– czasopisma: „Świerszczyk”, „Biblioteka Publiczna”, „Bibliotekarz Zamojski”

„W sieci” i „Do rzeczy”

-czytelnictwo: – liczba czytelników zarejestrowanych w 2018 r.- 679+60= 739 osób

– wypożyczenia- 6927+ 527= 7454 vol.

liczba czytelników na 100 mieszk.14,19

liczba wypożyczeń na 100 mieszk. – 143,7

liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców: 10,23

najwięcej czytelników biblioteki mają wśród grupy wiekowej do lat 15, najwięcej wypożyczeń jest wśród osób dorosłych (4697 vol.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiorze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Księgozbiór w obu bibliotekach jest podzielony na działy i w całości skatalogowany w katalogu kartkowym. Oprócz katalogów alfabetycznego i rzeczowego biblioteki posiadają katalogi lektur szkolnych, biblioteczki podręcznej oraz regionaliów, katalog tytułowy dla dzieci i kartotekę osobową.

W Gminnej Bibliotece Publicznej od 2007 roku księgozbiór sukcesywnie, w miarę możliwości jest katalogowany i tworzona jest baza danych w programie komputerowym „Biblioteka Publiczna” .

Stan katalogu komputerowego to obecnie około 10.000 tys. rekordów.

Biblioteka Gminna gromadzi także wydawnictwa regionalne a także dokumenty i fotografie życia społecznego z terenu naszej gminy. Dodatkowo umieszcza na stronie gminy artykuły i zdjęcia z bieżących wydarzeń.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury i realizuje swe statutowe założenia tzn. zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną.

Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy z książką:

– wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji

– mini konkursy czytelnicze,

– zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży

– praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji w książkach , w Internecie)

-dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,

– zajęcia plastyczne

– wystawki rocznicowe

– gazetki okolicznościowe

– spotkania autorskie i przedstawienia teatralne

– współpraca ze Szkołą Podstawową w Wierzbie i Filią w Udryczach, GOK Stary Zamość, Gimnazjum w Starym Zamościu, Kołem Gminnym Związku Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu, Światowym Związkiem Żołnierzy AK Rejon Stary Zamość, Lokalną Grupą Działania „Ziemia Zamojska”, oraz Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych „ACTIVUM”

Biblioteka wzięła udział w kliku projektach miedzy innymi: w Programie Rozwoju Bibliotek, z którego pozyskała sprzęt komputerowy. Z programu „Kierunek Biblioteka” GBP sfinansowała profesjonalne oznaczenie biblioteki.

Biorąc udział w III Edycji projektu „O finansach…w bibliotece” przeszkoliła 40 osób 50+ z dziedziny edukacji ekonomicznej i finansowej. GBP korzysta także z wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z którego pozyskuje środki na wzbogacenie swojego księgozbioru w nowe pozycje książkowe.

Opracowanie Elżbieta Czarny

Skip to content