Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,59 w miejscowości Udrycze Kolonia, gmina Stary Zamość” uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 – zadanie jednoroczne).

Umowa Nr G/RFRD/115/2024 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Stary Zamość w sprawie udzielenia dofinansowania została zawarta w dniu 10 listopada 2023 r.

Okres realizacji projektu: 03.2024 – 11.2024 (zadanie jednoroczne)

Całkowity koszt zadania: 1 133 709,45 zł

Dofinansowanie z RFRD: 618 981,79 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w miejscowości Udrycze Kolonia od km 0+000,00 do km 0+980,59 polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m i wykonaniu poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m. Przebudowa przedmiotowej drogi ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi do obowiązujących przepisów, w tym do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t.

Inwestycja stwarza szansę dla rozwoju obszarów wiejskich. Poprawi w sposób istotny stan techniczny istniejącej drogi i zabezpieczy ją przed dalszym niszczeniem oraz zlikwiduje uciążliwe dla jej użytkowników odkształcenia i zapylenie. Ponadto usprawni komunikację a także znacznie poprawi warunki gospodarowania.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik

 

 

Skip to content