EDUKACJA

Gmina Stary Zamość

Nauczanie

Na terenie Gminy Stary Zamość nauczanie na poziomie podstawowym realizowane jest przez szkołę podstawowa w miejscowości Wierzba do której przynależy także i szkoła filialna w miejscowości Udrycze.

W Szkole Podstawowej im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci w wieku 3- 6 lat oraz 15 oddziałów dla uczniów klas I- VIII. W Szkole Filialnej w Udryczach funkcjonuje 1 oddział przedszkolny oraz 3 oddziały dla uczniów klas I- III.

Łącznie zatrudnionych jest 43 nauczycieli.
W szkole prowadzone są różnorodne działania oparte na współpracy ze środowiskiem lokalnym, realizowane są różnorodne projekty edukacyjne i akcje charytatywne.

Na terenie placówki są klasopracownie przedmiotowe, 2 pracownie informatyczne, pracownia językowa, sala terapeutyczna, gabinet pedagoga, psychologa, gabinet pielęgniarki oraz stołówka. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki i czytelni szkolnej z dostępem do Internetu.

Szkoła posiada Izbę Pamięci Karola Namysłowskiego.
Część sportową stanowi hala sportowa i mniejsza sala do ćwiczeń gimnastycznych.

W latach 2018-2019 przeprowadzony był remont budynku w Wierzbie połączony z termomodernizacją.

Prowadzony jest monitoring. Budynki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa
im. Karola Namysłowskiego
w Wierzbie

Wierzba 19
22-417 Stary Zamość

Tel. (84) 61 64 089

Dyrektor:
Barbara Smyk

Wicedyrektor:
Marzena Mazur
Zbigniew Świrszcz

Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach

Udrycze-Koniec 12a

Tel. (84) 611 24 33

Skip to content