Stary Zamość, dnia 6.12.2011 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów

 

W dniach  6 - 20 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu będzie prowadzony nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań.

Narodowy Spis Powszechny Ludności  i Mieszkań zostanie przeprowadzony  dniach od 1 kwietnia do  30 czerwca  2011 r.

Poprzedzony będzie obchodem przedspisowym  przeprowadzonym w miesiącu marcu 2011 r.

Do prac spisowych zostanie zaangażowanych  3 rachmistrzów spisowych.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy

EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków po raz 16 zaprasza do wzięcia udziału w akcji liczenia ptaków, która odbędzie się w pierwszy weekend października, 2-3 X 2010 roku.

 

Europejskie Dni Ptaków są świętem ptaków migrujących. Jak co roku,
w pierwszą sobotę i niedzielę października, dziesiątki tysięcy przyrodników
i pasjonatów z całej Europy uda się do lasów, parków, na łąki i stawy, by pożegnać skrzydlatych przyjaciół odlatujących do ciepłych krajów. Dla jednych gatunków będzie to daleka wędrówka, wiodąca przez całe kontynenty. Inne przebędą znacznie krótszą drogę, przemieszczając się w cieplejsze rejony Europy Zachodniej lub Południowej. Wiele gatunków ptaków przylatuje na zimę na nasze tereny z północnej i wschodniej Europy. Wśród nich te, które zimowy czas spędzają na wodach przybrzeżnych Bałtyku. Tegorocznym obchodom EDP patronować będzie najczęściej spotykany w całej Europie przedstawiciel łuszczaków: zięba.

 

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do udziału w wycieczkach organizowanych z okazji Europejskich Dni Ptaków.

 

Wycieczka otwarta EDP

 

Data wycieczki: niedziela, 3.10.2010
Zbiórka: godz. 8.00, na parkingu kościelnym w Starym Zamościu
Przewidywany czas trwania wycieczki: 3-4 h
Trasa wycieczki:
Stary Zamość - Krzak (Dolina Górnej Łabuńki) - Nielisz (zalew, Wieprz) - Nawóz (zalew) - Sułówek (Dolina Poru) - powrót do zapory w Nieliszu

Transport własny: rower lub samochód w zależności od pogody

Sprzęt: lornetka, notes, odpowiednie ubranie, prowiant
Imię i nazwisko przewodnika: Robert Biały

Kontakt: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby, które chcą uczestniczyć w EDP indywidualnie powinny pobrać Kartę obserwacji: (http://www.otop.org.pl/kat_47_247_265_1042/Pobierz_karte_obserwacji.html) i wypełnioną przesłać do 15.10 b.r. mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub pocztą:
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul.Odrowąża 24, 02-570 Marki k/Warszawy.

konsultacje_GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

konsultacje_GDDKiA_tab

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

 

Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:

-         Mirosław Musiel - mmusielpocztagddkia.gov.pl, (22) 375-87-15.

-         Paweł Zysk - pzyskpocztagddkia.gov.pl, (22) 375-87-15

-         Jacek Wojtowicz - j.wojtowiczpocztagddkia.gov.pl (22) 375-88-97

zlap_za_aparat_wyniki


Stary Zamość, dnia 31.03.2010 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu w procedurze CPP, na usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość z dnia 9 marca 2010 r., Gminna Komisja Konkursowa, powołana do oceny złożonych ofert w procedurze CPP na usługi integracji społecznej w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.