POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

 bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu z terenu województwa lubelskiego, przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 452 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 4,1584 ton żywności w formie 452 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 45 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

 

 

Skip to content