Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Gmina Stary Zamość wraz Liderem Projektu gminą Komarów-Osada oraz gminami gminą Adamów, gminą Grabowiec, gminą Łukowa, gminą Radecznica pozyskała z funduszy europejskich kwotę 8.180.324,46 zł na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego”. W dniu 30 stycznia Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski przekazał umowę na realizację projektu. Pozyskana kwota ma na celu ułatwienie mieszkańcom 6 gmin załatwianie spraw urzędowych przez internet.

Pozyskana kwota będzie rozdysponowana dla tych 6-ciu gmin i każda gmina będzie realizowała projekt według swoich potrzeb.

W naszej gminie planowane są następujące działania:

Uruchomienie portalu e-usług dla mieszkańców, umożliwiającego:

  • sprawdzanie przez mieszkańców stanu zobowiązań z tytułu podatków,
  • czynszów i dzierżaw, opłat skarbowych i innych,
  • składanie wniosków, deklaracji i informacji przez Internet.

Planujemy również rozbudowę systemów dziedzinowych oraz wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Kolejnym działaniem jest cyfryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium z udostępnieniem ich na portalu mapowym,

Projekt obejmuje również zakupy sprzętowe do elektronizacji urzędu.

Skip to content