Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie

 efrr

Gmina Stary Zamość przystapiła do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17

Całkowita wartość projektu wynosi 1 363 639,20 zł, wartość unijnego dofinansowania 590 410,99 zł
Nr projektu: RPLU.05.02.00-06-0037/17
Rozpoczecie realizacji: 29.09.2017 r.
Zakończenie realizacji: 31.12.2019 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie w Gminie Stary Zamość. Zakres prac obejmuje m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku – ocieplenie stropu poddasza – ocieplenie stropu piwnicy – wymiana okien – wymiana drzwi zewnętrznych – modernizacja instalacji c.o. wymiana kotła weglowego na kocioł opalany peletami wyposażonego w monitoring zdalnego sterowania pracą kotła o połączeniu WiFi lub GSM oraz opomiarowanie kotłowni), Dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych, Dokumentacja techniczna, Audyty energetyczne, SW i Kampania promocyjna. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące efekt i rezultaty:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 236,41CO2/rok* w 2020 r.
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1715 GJ/rok* w 2020 r.
4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 476 302 kWh/rok, 662 514 kWh/rok* w 2020 r.
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawianych – 0,11MWt* w 2019 r.
6. Powierzchni użytkowa budynków poddawanych termomodernizacji – 1419 m2 w 2019 r.
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt* w 2019 r.
8. Grupy docelowe p.: mieszkańcy Gminy Stary Zamość korzystający z usług przedmiotowej placówki edukacyjnej w Wierzbie

*-wartość docelowa

 

 mini img 7676mini img 7678mini img 7680

mini img 7681mini img 7682mini img 7684

mini img 7686mini img 7688mini img 7689

mini spwierzba1mini spwierzba2mini spwierzba3

mini spwierzba4mini spwierzba5mini spwierzba6

mini spwierzba7mini spwierzba8

Skip to content