Zebranie OSP Wierzba

| Galeria | W piątek 23 lutego 2924 roku strażnicy OSP Wierzba odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze jednostki. Oprócz druhów strażaków z jednostki Wierzba wzięli w nim udział zaproszeni goście: Sławomir Bartnik wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu i jednocześnie Członek Zarządu Głównego OSP RP, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, radni Gminy Stary Zamość: Wacław Mróz, jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP, Andrzej Mazurkiewicz, Stanisław Kostrubała, Mirosław Dudka i Roman Bochniak, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Zamościu na czele z p.o. Komendanta młodszy brygadier Przemysław Ilczuk. A byli to: młodszy brygadier Marcin Żulewski, starszy kapitan Mateusz Kozłowski i młodszy kapitan Łukasz Burdzy.

Zebranie poprowadził wiceprezes jednostki w Wierzbie Przemysław Ilczuk. Po odczytaniu sprawozdań : z działalności merytorycznej którą przedstawił druh Szymon Bielesz, finansowej odczytanej przez  druh Jan Mróz i  Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił druh Andrzej Rysak, jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu OSP Wierzba.

Na zakończenie zebrania głos zabierali zaproszeni goście, którzy dziękowali druhom strażakom ochotnikom za ich poświęcenie i pracę . Wójt Gminy Waldemar Raczyński podziękował za zaangażowanie strażaków w organizację wydarzeń na terenie naszej gminy, a także za operatywność  w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wyposażenie dla jednostki.

Jednostka OSP Wierzba jest najbardziej prężnie  działającą jednostką  na terenie gminy Stary Zamość. W roku 2023 jej strażacy wyjeżdżali aż 50 razy do różnych zdarzeń.

Skip to content