Zebranie OSP Udrycze 2024

| Galeria | W sobotę  9 marca 2024 roku w strażnicy OSP odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze  za 2023 rok jednostki. Jednostka w Udryczach liczy 38 członków. Prezesem jednostki jest druh Paweł Sałamacha, Naczelnikiem zaś  druh Mateusz Kozłowski . Jednostka w 2023 roku uczestniczyła   16 razy w akcjach pożarniczych. Ośmiu druhów ukończyło szkolenie podstawowe.

W zebraniu oprócz druhów strażaków i mieszkańców wzięli udział zaproszeni goście, między innymi Wójt Gminy Stary Zamość  Waldemar Raczyński, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP druh Wacław Mróz i Komendant Gminny druh Stanisław Dusznik.

Zebranie poprowadził, oraz sprawozdanie z działalności przedstawił druh Mateusz Kozłowski.

W roku ubiegłym  jednostka otrzymała z Gminy ok. 200.000 tys. zł na zakup średniego  samochodu gaśniczego Mercedes i  remont garażu. Ze środków zewnętrznych sfinansowano zakup sprzęt i umundurowanie na kwotę 33.500 zł.

Sprawozdanie finansowe odczytał druh Wojciech Budzyński.   Jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu OSP jednostki za 2023 rok.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podziękował druhom za pracę na rzecz mieszkańców Udrycz i gminy, oraz za zaangażowanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych dla jednostki.

Skip to content