Zarządzenie dotyczące opracowania i konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności

W dniu 8 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Stary Zamość wydał zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość oraz konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 15.12.2020 r. do 22.12.2020 r.

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

Skip to content