Wyniki konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

 

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 110 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..110 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł …………………………………………———–
Skip to content