Wyniki konkursu ofert złożonych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 96 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..92 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł …………………………………………4 000 zł
Skip to content