Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zak. sportu w 2017 roku

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę
100 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..90 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł ………………………………………10 000 zł
Skip to content