Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe – sport w II półroczu 2015

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2015 roku

 

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w II półroczu 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 42 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..40 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł …………………………………………2 000 zł
Skip to content