Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2017 roku

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2017 roku

 

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 20 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..20 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł ………………………………………… —– zł
Skip to content