Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2019 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 25 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………………25 000 zł
Skip to content