Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 110 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………………110 000 zł

 

W związku z sytuacją epidemiczną Polski przesuwa się termin zawarcia umowy na czas po ustąpieniu epidemii.

Wymagane będzie złożenie aktualizacji harmonogramu działań w złożonej ofercie.

 

Skip to content