Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 100 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………………100 000 zł
Skip to content