Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku

 

  1. Nazwa zadania publicznego: Ochrony dóbr kultury i tradycji, Konkurs pieśni patriotycznej
  1. Nazwa oferenta i wysokość przyznanych środków: Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 1800 zł
Skip to content