Wyniki konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2022 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 20 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………………20 000 zł
Skip to content