Wyniki konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2021 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2021 roku w IV kwartale w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 20 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………………20 000 zł

Stary Zamość 14.12.2021r.

Skip to content