Wyniki konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 110 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………………110 000 zł

Stary Zamość 26.05.2022r.

Skip to content