Wynajem budynku Ośrodka Zdrowia

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 132/2022 z dnia 08.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wywoławcza wysokość czynszu najmu
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek Ośrodka Zdrowia usytuowany na działce nr 110

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00010532/7

 

Pomieszczenia użytkowe przeznaczone na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych o pow. 201 m², znajdujące się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 oraz      

przyległy grunt o pow.
1 100 m²

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych 3 500 zł brutto
Skip to content