Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki Wisłowiec

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  136/2022  z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

działka nr 36/3

kw nr ZA1Z/00052707/1

0,69 ha

RII 0,51 ha

RIIIa 0,18 ha

użytkowanie rolnicze

2,24 q

pszenicy rocznie

   

działka nr 206/1

kw nr ZA1Z/00052707/1

0,23 ha

RII 0,01 ha

RIIIa 0,22 ha

użytkowanie rolnicze

0,65 q

pszenicy rocznie

Skip to content