Wykaz z dnia 24.06.2022 r. nieruchomości do dzierżawy

  Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość

nr 58/2022 z dnia 24.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,33 ha z działki

nr 235/4

0,96 ha

RII 0,19 ha

RIIIa 0,14 ha

użytkowanie rolnicze

1,04 q

pszenicy rocznie

działka 235/9 0,32 ha PsIII 0,32 ha użytkowanie rolnicze

0,61 q

pszenicy rocznie

1,23 ha z działki nr 235/16 12,94 ha ŁII 1,23 ha użytkowanie rolnicze

3,32 q

pszenicy rocznie

0,73 ha z działki nr 235/16 12,94 ha ŁII 0,73 ha użytkowanie rolnicze

1,97 q

pszenicy rocznie

0,50 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIIIb 0,50 ha użytkowanie rolnicze

1,20 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka 64/2 3,31

RIIIa 0,59 ha

RIVa 0,57 ha

RIVb 1,27 ha

RV 0,81 ha

PsVI 0,07 ha

użytkowanie rolnicze

5,03 q

pszenicy rocznie

Skip to content