Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Stary Zamość znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej (tutaj…)

Skip to content