Wykaz nr 76/21 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 76/21 z dnia 15.11.2021r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Działka niezabudowana nr 105/12
KW nr ZA1Z/00052707/1

Pow. 0,0225 ha

Bi

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

6.300,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 12.01.2022 r.

Skip to content