Wykaz nr 36 /2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 36 /2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

                      

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

udział ¾ z działki nr 314/1 0,64 ha

R IIIa 0,31 ha,R IIIb 0,07 ha                     R IVa 0,07 ha,R IVb 0,07ha

R VI 0,12 ha

użytkowanie rolnicze

0,96 q

pszenicy rocznie

udział ¾ z działki nr 1314 0,32 ha R IVb 0,21 ha, Ł III 0,11ha użytkowanie rolnicze

0,38 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 59 0,10 ha Ł III 0,10 ha, użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

    działka nr 240/2 0,50 ha R IIIb 0,32 ha, R IVa 0,18 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,25 ha z działki nr 235/16 12,94 ha R II 0,08 ha, R IIIa 0,17 ha użytkowanie rolnicze

0,75 q

pszenicy rocznie

    0,70 ha z działki nr 235/2 2,91 ha RII 0,61 ha, RIIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

2,33 q

pszenicy rocznie

    0,18 ha z działki nr 235/16 12,94 ha R II 0,09 ha, R IIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

0,56 q

pszenicy rocznie

    1,95 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,83 ha, R IIIa 1,12 ha użytkowanie rolnicze

5,96 q

pszenicy rocznie

    0,70 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

Ł II 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,89 q

pszenicy rocznie

    0,47 ha z działki nr 233/1 0,96 ha RIVa 0,13 ha, ŁII 0,34 ha użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

    1,74 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,21 ha , R IIIa 0,88 ha ,                   R IIIb 0,25 ha, ŁII 0,40 ha użytkowanie rolnicze

4,86 q

pszenicy rocznie

    0,09 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,04 ha, R IIIa 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,28 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 870 0,78 ha

R IIIa 0,25 ha, R IIIb 0,16ha

RIVa 0,15 ha, RIVb 0,17ha,

RV 0,05 ha

użytkowanie rolnicze

1,66 q

pszenicy rocznie

    działka nr 905 5,53 ha RII 0,96ha,R IIIa 2,17 ha,R IIIb 0,36ha, RIVa 0,98 ha, RIVb 0,62ha,RV 0,44 ha użytkowanie rolnicze

13,35 q

pszenicy rocznie

    działka nr 858 2,02 ha RIIIa 0,99ha, RIIIb 0,53ha,               RIVb 0,50 ha użytkowanie rolnicze

4,74 q

pszenicy rocznie

    36/189 z działki nr 918 1,89 ha RII 0,06ha, RIIIa 0,08ha, RIIIb 0,18ha, RIVa 0,04 ha, RV 0,01ha użytkowanie rolnicze

0,95 q

pszenicy rocznie

    64/349 z działki nr 955 3,49 ha RIVa 0,05 ha, R V 0,58ha użytkowanie rolnicze

0,40 q

pszenicy rocznie

5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

3,03 ha z działki nr 383/2

5,53 ha

RIIIa 0,86 ha, RIVa 1,73 ha, RV0,44 ha użytkowanie rolnicze

6,26 q

pszenicy rocznie

    0,38 ha z działki nr 409/2

0,67 ha

RIIIa 0,05 ha, RIIIb 0,31 ha,                              RIVb 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,91 q

pszenicy rocznie

    0,50 ha z działki nr 377/1 1,25 ha R IIIa 0,14 ha, RIVa 0,36 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

    działka nr 99/1 1,69 ha R IIIa 0,61 ha, RIVa 1,08 ha użytkowanie rolnicze

3,98 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 677/4 0,31 ha RIIIa 0,31 ha użytkowanie rolnicze

0,87 q

pszenicy rocznie

    działka nr 297 0,54 ha RIIIa 0,04 ha, R IIIb 0,16 ha,                   R IVa 0,34ha użytkowanie rolnicze

1,21 q

pszenicy rocznie

    1,39 ha z działki nr 676/3 1,41 ha R IIIa 0,15 ha, R IIIb 1,24 ha użytkowanie rolnicze

3,40 q

pszenicy rocznie

    działka nr 320/1 1,46 ha R IIIb 0,47 ha, RIVa 0,99 ha użytkowanie rolnicze

3,21 q

pszenicy rocznie

    działka nr 95 1,12 ha R I 0,06, R II 0,79ha, R IIIa 0,27 ha użytkowanie rolnicze

3,71 q

pszenicy rocznie

                                                                                                                         

Skip to content