Wykaz nr 236/18 z dnia 26.04.2018 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość
nr 236/18  z dnia  26.04.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb:  Chomęciska Małe

Działka niezabudowana 

nr 416

kw nr ZA1Z/00064048/0

pow. 0,27 ha

RIVa  
0,14 ha

RIVb  
0,09 ha

RV
0,04 ha

Nieruchomość gruntowa

8000,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) upływa z dniem 14.06.2018 r.

Skip to content