wykaz nr 226/18 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  226 /18  z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

                        właścicielmiejsce położenia nieruchomości oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIIIb 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,68 q

pszenicy rocznie

Skip to content