Wykaz nr 159/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
 nr  159 /2017  z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

 

                       

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Pow.
nierucho-
mości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodaro-
wania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,47  z działki nr 233/1

0,96 ha

R IVa 0,13 ha, Ł II 0,34ha

użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 677/4

0,31 ha

RIIIa 0,31ha,

użytkowanie rolnicze

0,87 q

pszenicy rocznie

Skip to content