Wykaz Nr 158 /2017 nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
Nr 158 /2017  z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
 nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarz-
wania

Cena nieruchomości

1

Gmina Stary Zamość

 obręb: Udrycze Wola

działka nr 413

kw nr ZA1Z/00102718/7

0,83 ha

R IIIa
0,35 ha
R IIIb
0.20 ha
R IVb
0,05 ha
Ls III
0,04 ha
Ls IV
0,05 ha
Ls V
0,13 ha

nieruchomość gruntowa
zagrodowo-
rolna
i las

41370,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 28.04.2017 r.

Skip to content