Wykaz nr 151/2017 do dzierżawy z dn. 30.01.2017 r.

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość

nr 151 /2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                      

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

udział ¾ z działki nr 1314 0,32 ha R IVb 0,21 ha, Ł III 0,11ha użytkowanie rolnicze

0,38 q

pszenicy rocznie

udział ¾ z działki nr 314/1 0,64 ha

R IIIa 0,31 ha,R IIIb 0,07 ha R IVa 0,07 ha,R IVb 0,07ha

R VI 0,12 ha

użytkowanie rolnicze

1,06 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 228

0,45 ha

RIIIb 0,15ha, RIVa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,99 q

pszenicy rocznie

działka nr 675/2

0,08 ha

RIIIa 0,01 ha, RIIIb 0,07 ha, użytkowanie rolnicze

0,20 q

pszenicy rocznie

działka nr 59 0,10 ha Ł III 0,10 ha, użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

działka nr 240/2 0,50 ha R IIIb 0,32 ha,   R IVa 0,18 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 870 0,78 ha

R IIIa 0,25 ha, R IIIb 0,16ha

RIVa 0,15 ha, RIVb 0,17ha,

RV 0,05 ha

użytkowanie rolnicze

1,66 q

pszenicy rocznie

działka nr 950 0,81 ha

R IVa 0,24 ha,R V 0,57ha

użytkowanie rolnicze

0,79 q

pszenicy rocznie

działka nr 905 5,53 ha RII 0,96ha,R IIIa 2,17 ha,R IIIb 0,36ha, RIVa 0,98 ha, RIVb 0,62ha,RV 0,44 ha użytkowanie rolnicze

13,35 q

pszenicy rocznie

działka nr 620/1 0,05 ha Ł II 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,14 q

pszenicy rocznie

działka nr 620/2 0.08 ha Ł II 0,08 ha użytkowanie rolnicze

0,22 q

pszenicy rocznie

działka nr 621/1 0,06 ha Ł II 0,06 ha użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy rocznie

działka nr 621/2 0,07 ha Ł II 0,07 ha użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

działka nr 622/1 0,06 ha Ł II 0,06 ha użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy rocznie

działka nr 622/2 0,07 ha Ł II 0,07 ha użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

działka nr 64/2 3,31 ha RIIIa0,59ha, RIVa0,57 ha, RIVb1,27ha,RV0,81ha,PSVI 0,07ha użytkowanie rolnicze

5,03 q

pszenicy rocznie

działka nr 754/1 0,30 ha R IIIb 0,24ha, RIVa 0,06ha użytkowanie rolnicze

0,70 q

pszenicy rocznie

działka nr 858 2,02 ha RIIIa 0,99ha, RIIIb 0,53ha,               RIVb 0,50 ha użytkowanie rolnicze

4,74 q

pszenicy rocznie

36/189 z działki nr 918 1,89 ha RII 0,32ha, RIIIa 0,44ha, RIIIb 0,91ha, RIVa 0,20 ha, RV 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,94 q

pszenicy rocznie

64/349 z działki nr 955 3,49 ha RIVa 0,29 ha, R V 3,20ha użytkowanie rolnicze

0,41 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

3,03 ha z działki nr 383/2

5,53 ha

RIIIa 0,77ha,, RIVa 1,99 ha,RV0,27ha użytkowanie rolnicze

6,47 q

pszenicy rocznie

0,38 ha z działki nr 409/2

0,67 ha

RIIIa 0,05 ha, RIIIb 0,31 ha, RIVb 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,91 q

pszenicy rocznie

0,50 ha z działki nr 377/1 1,25 ha R IIIa 0,14 ha, RIVa 0,36 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

    1,06 ha z działki nr 402/2 2,22 ha R IIIb 1,06 ha,   użytkowanie rolnicze

2,54 q

pszenicy rocznie

działka nr 99/1 1,69 ha R IIIa 0,61 ha, RIVa 1,08 ha użytkowanie rolnicze

3,98 q

pszenicy rocznie

działka nr 327/1 0,43 ha RIVa 0,38 ha, R V 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,82 q

pszenicy rocznie

5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 297 0,54 ha RIIIa 0,04 ha, R IIIb 0,16 ha, R IVa 0,34ha użytkowanie rolnicze

1,21 q

pszenicy rocznie

1,39 ha z działki nr 676/3 1,41 ha R IIIa 0,15 ha, R IIIb 1,24 ha użytkowanie rolnicze

3,40 q

pszenicy rocznie

działka nr 320/1 1,46 ha R IIIb 0,47 ha, RIVa 0,99 ha użytkowanie rolnicze

3,21 q

pszenicy rocznie

działka nr 95 1,12 ha R I 0,06, R II 0,79ha, R IIIa 0,27 ha użytkowanie rolnicze

3,71 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,21 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

RII 0,10 ha, R IIIa 0,11 ha użytkowanie rolnicze

0,65 q

pszenicy rocznie

1,95 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

R II 0,83 ha, R IIIa 1,12 ha użytkowanie rolnicze

5,96 q

pszenicy rocznie

0,18 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

R II 0,09 ha, R IIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

0,56 q

pszenicy rocznie

0,25 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,08 ha, R IIIa 0,17 ha użytkowanie rolnicze

0,75 q

pszenicy rocznie

 

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,73 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ł II 0,73 ha użytkowanie rolnicze

1,97 q

pszenicy rocznie

0,70 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,61ha, R IIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

2,33 q

pszenicy rocznie

1,74 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,21 ha , R IIIa 0,88 ha , R IIIb 0,25 ha, Ps III 0,40 ha użytkowanie rolnicze

4,54 q

pszenicy rocznie

0,09 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,04 ha, R IIIa 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,28 q

pszenicy rocznie

1,18 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ł III 1,18 ha użytkowanie rolnicze

2,24 q

pszenicy rocznie

0,55 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ps IV 0,55 ha użytkowanie rolnicze

0,61 q

pszenicy rocznie

0,70 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ps III 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,33 q

pszenicy rocznie

Skip to content