Wykaz nieruchomości z zasobu gruntów Gminy Stary Zamość przeznaczonych do dzierżawy 18/2019

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 18/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

1,00 ha z działki

nr 338

2,90 ha RIVa 1,00 ha użytkowanie rolnicze

2,10 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 228 0,45 ha

RIIIb 0,15 ha

RIVa 0,30 ha

użytkowanie rolnicze

0,99 q

pszenicy rocznie

    działka nr 312/1 0,93 ha

RIIIb 0,27 ha

RIVa 0,66 ha

użytkowanie rolnicze

2,03 q

pszenicy rocznie

   

0,74 ha z działki

nr 312/2

2,14 ha

RIIIb 0,21 ha

RIVa 0,53 ha

użytkowanie rolnicze

1,62 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,30 ha z działki

nr 235/2

2,91 ha RIIIa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,84 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,90 ha z działki

nr 912/5

8,28 ha RII 0,90 ha użytkowanie rolnicze

3,06 q

Pszenicy rocznie

   
5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

0,60 ha z działki

nr 309

0,91 ha

RIIIa 0,10 ha

RIIIb 0,09 ha

RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

działka nr 36/3 0,69 ha

RII 0,51 ha

RIIIa 0,18 ha

użytkowanie rolnicze

2,24 q

pszenicy rocznie

    działka nr 206/1 0,23 ha

RII 0,01 ha

RIIIa 0,22 ha

użytkowanie rolnicze

0,65 q

pszenicy rocznie

Skip to content