Wykaz nieruchomości z dnia 28.09.2022 r. przeznaczony do sprzedaży, przetarg ograniczony – obręb Udrycze Wola

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 99/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych
do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Wola

Działka nr 197/1

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

0,30 ha

RII 0,06 ha

RIIIa 0,06 ha

RIVb 0,18 ha

Nieruchomość gruntowa 11.000,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 17.11.2022 r.

 

 

 

 

 

Skip to content