wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu – obręb Chomęciska Małe

                                                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość      

                                                                                                                                                                         nr 45/22 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                                                                            nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Chomęciska Małe

Budynek sklepu usytuowanym na działce
nr 750/3

w obrębie Chomęciska Małe

kw nr ZA1Z/00052707/1

 

Budynek jednokondygnacyjny          o pow. 71 m²

oraz grunt o pow. 200 m²

Prowadzenie działalności gospodarczej 350 zł brutto za             71 m² powierzchni użytkowej                             budynku
   
               
Skip to content