Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 17.02.2021 r.

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  12/2021  z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                  

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

działka nr 416

0,27 ha RIVa 0,14 ha, RIVb 0,09 ha,
RV 0,04 ha
użytkowanie rolnicze

0,44 q

pszenicy rocznie

0,71 ha z działki nr 417     0,90 ha R IIIb 0,23 ha, RIVa 0,10 ha,
R IVb 0,09 ha, RV 0,12 ha,
RVI 0,17 ha
użytkowanie rolnicze

0,95 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Karolówka Leśna

8,90 ha z działki nr 18/4 10,94 ha

RIIIb 7,27 ha, RIVa 0,41 ha,
PsIV 1,22 ha

użytkowanie rolnicze

19,65 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 794

1,43 ha

RIII b 1,09 ha, R IVa 0,28 ha,
PsIV 0,06 ha
użytkowanie rolnicze

3,27 q

pszenicy rocznie

    działka nr 844/2 0,09 ha ŁIV 0,09 ha użytkowanie rolnicze

0,10 q

pszenicy rocznie

    działka nr 958/1 0,04 ha ŁIII 0,04 ha użytkowanie rolnicze

0,08 q

pszenicy rocznie

    działka nr 958/2 0,04 ha ŁIII 0,04 ha użytkowanie rolnicze

0,08 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

działka nr 232/1 0,71 ha ŁII 0,68 ha, rów 0,03 ha użytkowanie rolnicze

1,84 q

pszenicy rocznie

    0,41 ha z działki nr 235/2 2,91 ha R II 0,19 ha, RIIIa 0,22 ha użytkowanie rolnicze

1,26 q

pszenicy rocznie

    działka nr 166/2 0,60 ha

RIIIa 0,29 ha, RIIIb 0,31 ha

użytkowanie rolnicze

1,56 q

pszenicy rocznie

    0,54 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RIIIa 0,14 ha, ŁII 0,40 ha użytkowanie rolnicze

1,47 q

pszenicy rocznie

    0,73 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RII 0,14 ha,   RIIIa 0,29 ha,             RIIIb 0,30 ha użytkowanie rolnicze

2,01 q

pszenicy rocznie

    0,48 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIVa 0,48 ha użytkowanie rolnicze

1,01 q

pszenicy rocznie

    1,00 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RII 0,33 ha, RIIIa 0,42 ha,
RIIIb 0,25 ha
użytkowanie rolnicze

2,90 q

pszenicy rocznie

    0,30 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RII 0,14 ha, RIIIa 0,16 ha użytkowanie rolnicze

0,92 q

pszenicy rocznie

5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

    0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

    0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

   

0,80 ha z działki nr 912/5

8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

działka nr 77/6

0,30 ha

RIIIa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,84 q

pszenicy rocznie

   

2,25 ha z działki nr 667/1

3,34 ha

RIIIa 1,36 ha, RIVa 0,47 ha,
RV 0,42 ha
użytkowanie rolnicze

5,01 q

pszenicy rocznie

    1,20 ha z działki nr 81 1,31 ha RIIIa 0,58 ha, RIV a 0,38 ha,
RV 0,11 ha, S/R IIIa 0,13 ha
użytkowanie rolnicze

2,84 q

pszenicy rocznie

    działka nr 82 1,64 ha RIIIa 0,60 ha, RIVa 0,67 ha,
RV 0,37 ha
użytkowanie rolnicze

3,27 q

pszenicy rocznie

    działka nr 48 0,70 ha RIVa 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,47 q

pszenicy rocznie

7

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

0,85 ha z działki nr 1054/2 0,98 ha RIIIb 0,29 ha, RIVb 0,39 ha,
RV 0,17 ha
użytkowanie rolnicze

1,33 q

pszenicy rocznie

    działka nr 293 0,92 ha RIIIb 0,38 ha, RIVa 0,54 ha użytkowanie rolnicze

2,05 q

pszenicy rocznie

                                                                                                                                                        

 

Skip to content