Wykaz nieruchomości nr 98/2022 z dnia 28.09.2022 r. przeznaczonych do sprzedaży, przetarg nieograniczony – obręb Udrycze Koniec, Wierzba

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 98/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Koniec

Działka nr 71

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

pow. 0,30 ha RIVb 0,30 ha Nieruchomość gruntowa 14.500,00 zł
2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 445

kw nr

ZA1Z/00052707/1

0,03 ha Br/ŁII 0,03 ha Nieruchomość gruntowa 3.800,00 zł
3

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 1054/3

kw nr ZA1Z/00083366/4

0,4918 ha

RIIIb 0,1544

RIVb 0,1131

RV 0,0671

Br/RIVb 0,1110

Br/RV 0,0462

Nieruchomość gruntowa 23.600,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 17.11.2022 r.

 

Skip to content