Wykaz nieruchomości nr 214 przeznaczony do sprzedaży

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość  

nr  214 /2017  z dnia  11.12. 2017 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych

do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Działka zabudowana  nr 59/2

kw nr ZA1Z/00102718/7

pow.

0,44 ha

Działka o pow. 0,44 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym              o pow. użyt. 361,80 m² , pozostałymi budynkami               o pow. użyt. 57,70m²                   i 23,70m²

Prowadzenie działalności gospodarczej

127.430,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 7.02.2018 r.

Skip to content