Wykaz nieruchomości do sprzedaży nr 221/18

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość 

nr  221/18  z dnia  10.01.2018 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych

do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb:  Stary Zamość

Działka niezabudowana 

nr 235/15

kw nr ZA1Z/00056952/1

pow. 0,2998ha

RII 0,2046 ha

RIIIa 0,0952 ha

Działka rolna 15.669,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 27.02.2018 r.

Skip to content