Wydawanie żywności w dniu 22 czerwca 2023 roku

 bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

informuje, iż w dniu 22 czerwca 2023 roku,

w godzinach:od 8:00 do 14:00,

w magazynie na końcu STADIONU w Starym Zamościu

 

będzie wydawana żywność

w ramach PO PŻ   Podprogram 2021 Plus,

dla wcześniej zapisanych mieszkańców gminy Stary Zamość .

Ponadto informujemy, iż w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego do 235% (dla osoby samotnie gospodarującej, dochód nieprzekraczający 1823,60 zł, dla osoby w rodzinie – 1410 zł) istnieje możliwość zapisania się – ostatecznie do dnia 16.06.2023r.

 

 

Skip to content